• Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
  YENİLENEN ODALARIMIZ
  Hoşgeldiniz...
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
SAROT TERMAL TATİL KÖYÜ TOPLU YAPI 2022-2023 YILLARI OLAĞAN PARSEL BAĞIMSIZ BÖLÜM KAT MALİKLERİ KURULU DUYURUSU
27.10.2023 08:12:00 DUYURULAR

SAROT TERMAL TATİL KÖYÜ TOPLU YAPI 2022-2023 YILLARI OLAĞAN PARSEL BAĞIMSIZ BÖLÜM KAT MALİKLERİ KURULU DUYURUSU

Tatil Köyümüzün 2022- 2023 yılları Olağan Parsel Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 12/11/2023 Pazar Günü saat 11:00'de Sarot Termal Vadi Konferans Salonunda Genel Kurul Toplantısı Yapılacaktır.

 

Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı nisap (çoğunluk) aranmaksızın 19/11/2023 Pazar Günü saat 11:00'de aynı yerde yapılacaktır.

29/12/2022 tarihli Toplu Yapı Yönetim Planı gereğince Toplu Yapı Yönetimine geçilmiş olması nedeniyle 147 ada 23 parsel ve 185 ada 2 parselde bulunan ana yapılar yönünden Parsel Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu Temsilcilerinin ve Parsel Denetçilerinin seçimi yapılacağı siz sayın kat maliklerine yönetim planı dayanak alınarak tebliğ etmekteyiz.

 

KMK' nun 31.maddesine göre birden fazla bağımsız bölümü olan kat maliki bağımsız bölüm sayısı ne olursa olsun, kullanabileceği oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz.

Bağımsız bölüm malikleri bu toplantıya bizzat katılabilir veya ekteki vekaletname/ temsil belgesi örneğine göre tayin edecekleri bir vekil/temsilci aracılığıyla kendilerini toplantıda temsil ettirebilirler ancak bir kişi toplam oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Birden fazla maliki olan bağımsız bölümlerin malikleri, aralarından vekalet verecekleri bir temsilci ile kendilerini kat malilderi kurulu toplantısında temsil ettirebilirler. Bu minvalde ilgili Yönetim Planı uyarında bir bağımsız bölüme birden çok kimse malik ise bağımsız bölüm hissedarlarının aralarından oy çokluğu ile seçeceği bir bağımsız bölüm hissedarı Parsel Bağımsız Bölüm Malilderi Kurulunda ilgili bağımsız bölümü temsil edecek ve o bağımsız bölüm adına bir oy hakkına sahip olacaktır.

İmzalayacağınız temsilci belgelerinim ve/veya vekaletnamelerin ıslak imzalı olarak yönetim ofisine veya divan kuruluna elden teslim edilmesi gereldidir. Faks veya mail yolu ile gönderilen vekaletnameler geçerli sayılmayacaktır. Vekaletnamenin geçerli sayılabilmesi için doğrudan bağımsız bölüm maliki/malikleri tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. Temsil Belgesine İstinaden Temsilcinin ve/veya Vekaletnameye vekil edenin kimlik fotokopisinin eklenmesi gereklidir. Toplantıya katılan malilderin nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları ve toplantıya 30 dakika önce gelmeleri rica olunur.

Bütün kat malilderinin toplantıya aşağıda belirtilen şekilde belirleyecekleri temsilci vasıtasıyla temsil ettirmeleri önemle rica olunur27.10.2023

 

Toplantı Gündemi

l. Açılış ve yoklamanın yapılması

 1. İstiklal Marşının okunması ve Saygı duruşu
 2. Divan Kurulunun oluşturularak, Divan Başkanı, katip ve oy sayım üyelerin seçimi
 3. Divan Kuruluna Parsel Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu Toplantı Tutanağını imzalaması ve sadece bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi
 4. Mevcut Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okuması
 5. Mevcut Yönetim Kurulunun ve Parsel Bağımsız Bölüm Temsilcilerinin İbrasının Oylanması
 6. 2022-2023 Yılı Denetim Kurulu Raporunun Sunulması, Onaylanması ve İbrasının Oylanması
 7. Parsel Bağımsız Bölüm Temsilcilerinin ve yedekleri ile denetçilerin seçimi, yetkilendirilmesi
 8. Parsel Bağımsız Bölüm Temsilcilerinin Gelecek İşletme Projesinin hazırlanması ve onaylanması başta olmak üzere ana yapı ile ilgili diğer tüm konularda Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Toplantısına katılmak üzere görevlendirilmesi,

1O. Kapanış.

 

 

TOPLANMA SAATLERİ:

147 ADA 23 PARSEL: 11:00-11:15

185 ADA 2 PARSEL : 11.30-11:45

TOPLANTI DUYURU

 

TOPLANTI DUYURU İLGİLİ &ÖNEMLİ AÇIKLAMA